Skadesforsikringsselskabers regnskaber for 1. halvår 2005

24-07-2003

Finanstilsynet offentliggør i dag en artikel om skadesforsikringsselskabers regnskaber for 1. halvår 2005

Konklusioner:

  • Selskaberne opnåede samlet et overskud for 1. halvår 2005 på 3,6 mia. kr. efter skat mod 3,0 mia. kr. i 1. halvår 2004
  • Det forsikringstekniske resultat blev på trods af januarstormen et overskud på 1,2 mia. kr. mod et overskud på 1,4 mia. kr. i 1. halvår 2004
  • Investeringerne bidrog med 4,1 mia. kr. til det gode samlede resultat – en stigning på godt 80 % i forhold til samme periode sidste år
  • Pr. 30. juni 2005 var 1 selskab i rødt lys (under afvikling) og ingen selskaber i gult lys

Download hele artiklen her

Senest opdateret 30-11-2005