Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber for 1. halvår 2005

24-07-2003

Finanstilsynet offentliggør i dag en artikel om livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber for 1. halvår 2005

Konklusioner:

  • Samlet resultat efter skat på 2 mia. kr. i 1. halvår 2005 mod 6,4 mia. kr. i 1. halvår 2004
  • Markant forøgelse af hensættelser - som følge af rentefaldet - bag den resultatmæssige tilbagegang
  • Godt hjulpet af en gunstig markedsudvikling har selskaberne hentet knap 100 mia. kr. på investeringerne i 1. halvår 2005 mod godt 31 mia. kr. i 1. halvår 2004
  • De forsikringsmæssige driftsomkostninger er uændret i forhold til 1. halvår 2004. Da præmieindtægterne i samme periode er steget, er omkostningsprocenten faldet
  • Af de samlede investeringsaktiver er 61 % placeret i obligationer og 14 % i kapitalandele ved udgangen af 1. halvår 2005
  • Pr. 30. juni 2005 havde alle selskaber kapitalstyrke til at klare det røde scenario, mens 10 selskaber ikke kunne klare det mere ekstreme gule scenario

Download hele artiklen her

Senest opdateret 30-11-2005