Realkreditinstitutternes regnskaber 1. halvår 2006

24-07-2003

Finanstilsynet offentliggør i dag en artikel om realkreditinstitutternes regnskaber 1. halvår 2006.

Konklusioner

*   Resultat før skat efter 1. halvår 2005 er faldet med 2 mia. kr. i forhold til 1. halvår året før.
*   Nettorente- og gebyrindtægter er faldet.
*   Kursgevinster på værdipapirbeholdninger er faldet.
*   Realkreditinstitutterne har netto tilbageført nedskrivninger på udlån.
*   Fortsat forholdsvis høj udlånsvækst.
*   Solvensprocent og kernekapitalprocent er steget, både på institut- og koncernniveau.

Finanstilsynet offentliggør i dag en artikel om realkreditinstitutternes regnskaber 1. halvår 2006.*   Resultat før skat efter 1. halvår 2005 er faldet med 2 mia. kr. i forhold til 1. halvår året før.*   Nettorente- og gebyrindtægter er faldet.*   Kursgevinster på værdipapirbeholdninger er faldet.*   Realkreditinstitutterne har netto tilbageført nedskrivninger på udlån.*   Fortsat forholdsvis høj udlånsvækst.*   Solvensprocent og kernekapitalprocent er steget, både på institut- og koncernniveau.

 

Finanstilsynet offentliggør i dag en artikel om realkreditinstitutternes regnskaber 1. halvår 2006.*   Resultat før skat efter 1. halvår 2005 er faldet med 2 mia. kr. i forhold til 1. halvår året før.*  Nettorente- og gebyrindtægter er faldet.*   Kursgevinster på værdipapirbeholdninger er faldet.*   Realkreditinstitutterne har netto tilbageført nedskrivninger på udlån.*   Fortsat forholdsvis høj udlånsvækst.*   Solvensprocent og kernekapitalprocent er steget, både på institut- og koncernniveau.


Download hele artiklen her 

Senest opdateret 26-09-2006