Halvårsregnskab 2006 - Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser

24-07-2003

Læs hele artiklen her

Konklusioner:

  • Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 1. halvår 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005
  • Livsforsikringshensættelser faldt i 1. halvår 2006 med 39 mia. kr. mod en stigning på ca. 77 mia. kr. i 1. halvår 2005.
  • Selskaberne havde i 1. halvår 2006 et negativt investeringsafkast på 47 mia. kr. I 1. halvår 2005 var investeringsafkastet ca. 100 mia. kr.
  • Af de samlede investeringsaktiver var 55 pct. placeret i obligationer og 17 pct. i kapitalandele ved udgangen af 1. halvår 2006
  • Pr. 30. juni 2006 havde alle selskaber kapitalstyrke til at klare såvel det røde som det gule risiko-scenario

Se Appendiks 1 for generelle bemærkninger om tal-artiklens indhold.

 

Senest opdateret 13-06-2007