Kommende arrangement om hvidvask: Case-baseret undervisning

04-03-2024

Erhvervsstyrelsen, PET, Hvidvasksekretariatet, Spillemyndigheden, Advokatsamfundet, Skattestyrelsen og Finanstilsynet afholder case-baseret undervisning om hvidvask i april 2024. Underretningspligtige efter hvidvaskloven opfordres til at tilkendegive, om de er interesseret senest den 10. marts 2024.

Ovennævnte myndigheder vil i fællesskab afholde case-baseret workshop i april 2024. Der er ikke tale om undervisning i traditionel forstand.

Workshoppen er en gentagelse af arrangementet afholdt i november 2023 og de fire cases om hvidvask og terrorfinansiering er derfor de samme som sidst.  
Det er gratis at deltage.

Mere information om arrangementet og tilmelding kan findes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside

 

 

Senest opdateret 04-03-2024