Praksis for Finanstilsynets egnethedsvurderinger

04-03-2024

For første gang udgiver Finanstilsynet en redegørelse om praksis for egnethedsvurderinger af ledende medarbejdere i virksomheder på det finansielle område.

 Den 1. juli 2023 trådte en lovændring i kraft, som betyder, at Finanstilsynet er forpligtet til, mindst én gang årligt, at offentliggøre en redegørelse om Finanstilsynets praksis for vurderinger af, om kandidater til direktørposter og andre nøglepositioner i virksomheder på det finansielle område er egnede. Redegørelsen beskriver nogle konkrete vurderinger af kandidaters egnethed, altså hvorvidt kandidaten har tilstrækkelig viden, faglig kompetence og erfaring til at varetage en konkret stilling i en konkret virksomhed på det finansielle område.  

”Virksomhederne på det finansielle område har en central rolle i samfundsøkonomien, og derfor er det særligt vigtigt, at de bliver styret kompetent. Som samfund stiller vi nogle særlige krav til, at ledende medarbejdere har tilstrækkelig uddannelse, viden og erfaring til at løse deres job,” siger Rikke-Louise Ørum Petersen, Finanstilsynets vicedirektør med ansvar for governance.

En vurdering af kandidatens samlede baggrund

Formålet med redegørelsen er at give indsigt i Finanstilsynets praksis, når en kandidat vurderes egnet til en konkret stilling i en konkret virksomhed. Praksis bliver i redegørelsen beskrevet gennem en række anonymiserede positive egnethedsvurderinger. Praksis illustrerer, hvordan vurderingen af en kandidats egnethed foretages på baggrund af en helhedsorienteret tilgang. Det er forventningen, at indsigt i Finanstilsynets praksis for positive egnethedsvurderinger også kan bidrage til, at virksomhederne på det finansielle område kan udvide deres rekrutteringsgrundlag. 

”Det er vanskeligt på forhånd præcist at sige, hvad det kræver at varetage en specifik stilling. Vi skal se på kandidatens samlede baggrund i forhold til jobbets indhold og virksomhedens størrelse og kompleksitet. Derfor er vi glade for, at vi nu kan give et indblik i, hvilke overvejelser vi gør os, når vi foretager en egnethedsvurdering, og derved bidrage til transparens på området” siger Rikke-Louise Ørum Petersen.

Egnethedsvurderinger udgør fit-delen i fit & proper-vurderinger. Proper-delen omfatter kandidatens hæderlighed. Redegørelsen indeholder ikke praksis for hæderlighedsvurderinger.

Redegørelsen for Finanstilsynets praksis for egnethedsvurderinger i virksomheder på det finansielle område udkommer fremover minimum én gang årligt. 

Læs hele redegørelsen om Finanstilsynets praksis for egnethedsvurderinger i virksomheder på det finansielle område.

 

 

Senest opdateret 04-03-2024

Pressekontakt

Jesper Christiansen
Kommunikationschef