Q&A vedrørende AML-pakken

01-05-2024

Kommissionen udsendte den 24. april 2024 en såkaldt Q&A vedrørende AML-pakken. I denne kommer Kommissionen nærmere ind på f.eks. indholdet af AML-pakken, de nye forpligtede enheder, EU-myndigheden AMLA’s rolle og opgaver, hvilke forpligtede enheder, som kommer under AMLA’s direkte tilsyn, ændrede regler fsva. BO-registret, nye krav ift. tredjelande samt øget mulighed for informationsdeling.

Questions and Answers: Anti-Money Laundering and Countering Financing of Terrorism (AML/CFT)

Den foreligger for nuværende kun på engelsk, men Finanstilsynet vil senere komme med oplysninger på dansk.

Senest opdateret 01-05-2024