Investeringsforvaltere skal være bedre til at inddrage og oplyse om bæredygtighedsforhold

01-05-2024

Finanstilsynet har undersøgt en række forhold omkring bæredygtighed hos to investeringsforvaltere. Undersøgelsen viser, at forvalterne skal blive bedre til at inddrage bæredygtighedsrisici i deres investeringsbeslutninger samt kommunikere forståeligt og retvisende om bæredygtighedsforhold.

Bæredygtighedsrisici kan påvirke en investerings afkast, og det er et krav, at bæredygtighedsrisici er en del af investeringsbeslutningen og den løbende risikostyring på linje med andre risikotyper.

Finanstilsynet har også undersøgt forvalternes oplysninger om de enkelte investeringsprodukters bæredygtighedsegenskaber. Oplysningerne kan udgøre et væsentligt element i investorers beslutning om at investere i et produkt. Det er derfor vigtigt, at forvalterne oplyser forståeligt og retvisende.

Det er vigtigt at udbydere af investeringsprodukter oplyser klart om bæredygtighedsforhold og har betryggende styring af deres risici. Ellers risikerer vi, at særligt detailinvestorerne bliver vildledt eller eksponeret over for unødige risici. Samtidig er der behov for stærke interne processer og intern forankring, da data og metoder fortsat er under udvikling,” forklarer Karen Dortea Abelskov, Finanstilsynets vicedirektør med ansvar for kapitalmarkedstilsyn.

Inspektionen viser, at investeringsforvalterne i et vist omfang tager hensyn til bæredygtighedsrisici, men at der er mangler i processerne for inddragelse af risiciene i både investeringsbeslutningen og den løbende risikostyring.

Forvalterne opfylder generelt de formelle oplysningskrav på bæredygtighedsområdet, men i flere tilfælde kommunikeres der ikke forståeligt eller retvisende om investeringsprodukternes bæredygtighedsegenskaber, herunder i markedsføringen.

Temainspektionen er en del af en fælleseuropæisk tilsynsindsats koordineret af den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed, ESMA.

Redegørelserne

Finanstilsynet har på baggrund af mangler i inddragelse af bæredygtighedsrisici i investeringsbeslutninger og risikostyring samt oplysninger om bæredygtighedsegenskaber i styringsdokumenter, prospekter og markedsføring givet påbud, der skal sikre overholdelse af kravene.

Læs de enkelte redegørelser:

 

Senest opdateret 01-05-2024

Pressekontakt

Jesper Christiansen
Kommunikationschef