Orientering om revideret ESMA retningslinjer om stresstest af pengemarkedsforeninger

07-05-2024

ESMA har revideret sine retningslinjer for stresstestscenarier i henhold til artikel 28 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1131 om pengemarkedsforeninger (herefter "MMF-forordningen"). Retningslinjerne finder anvendelse fra de datoer, der er fastsat i artikel 44 og 47 i MMF-forordningen.

Retningslinjerne er udstedt i medfør af artikel 16, stk. 1 i ESMA-forordningen og skal sikre fælles, ensartet og konsekvent anvendelse af bestemmelserne i artikel 28, stk. 1, i MMF-forordningen. Retningslinjerne vil fremover indgå i Finanstilsynets tilsyn som fortolkningsgrundlag af eksisterende regler. Danmark har dog for nuværende ikke fonde af denne type.

Retningslinjerne er adresseret til nationale kompetente myndigheder og pengemarkedsforeninger og forvaltere af pengemarkedsforeninger, som defineret i MMF-forordningen.

Læs retningslinjerne her:

Dansk

English 

Senest opdateret 07-05-2024