Finanstilsynet har ikke ændret praksis vedr. ældres mulighed for nedsparingslån

30-01-2024

Kommentar til artikler om nedsparingslån

Den 29. januar publicerede henholdsvis Børsen og Økonomisk Ugebrev artikler, hvor man kunne læse, at Finanstilsynet har strammet ældre boligejeres mulighed for at optage et såkaldt nedsparingslån i deres bolig. I forbindelse med kritikken henvises til, at der hidtil har kunne tages udgangspunkt i reglerne som beskrevet i notat om boliglån til ældre fra 2022. Notatet er imidlertid fortsat gældende. Finanstilsynet har ikke gennemført stramninger, som begrænser boligejeres muligheder for at optage nedsparingslån i friværdien i deres bolig.

Kritikken kommer på baggrund af en Realkredit-Danmark_050124, hvori instituttet får indskærpet reglerne for bevilling af nedsparingslån i forbindelse med køb af en ny bolig. Indskærpelsen har desværre ført til den misforståelse, at reglerne generelt er blevet skærpet. Det er de ikke. 

Forudsætningerne for, at en låntager kan blive godkendt til et realkreditlån med afdragsfrihed, er ifølge reglerne, at låntager har en økonomi, som kan godkendes til et 30-årigt lån med fast rente uden afdragsfrihed. Det fremgår af bekendtgørelse om god skik for boligkredit og af bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl

I vejledningen til bekendtgørelse om god skik for boligkredit står der dog også, at det er muligt at fravige dette krav, hvis der er tale om lån til nedsparingsformål. 

Undtagelsesmuligheden er først og fremme tiltænkt nedsparing i nuværende bolig. Muligheden kan dog også bruges, når en ældre boligejer med betydelig friværdi f.eks. ønsker at skifte til en anden bolig. Her skal man være opmærksom på, at køb af en ny bolig er noget andet end at tage et lån i en eksisterende bolig.

Det vil altid kræve en konkret vurdering hos banken eller realkreditinstituttet, om undtagelsesmuligheden kan tages i brug. Men nedsparingslån skal ikke bruges til at købe en bolig eller et sommerhus, som man normalt ikke ville have råd til.

Det er Finanstilsynets klare opfattelse, at den gældende lovgivning indeholder mulighed for, at personer, der har boet i deres hus i mange år, kan nedspare i dette hus og på den måde ”spise deres mursten”.

 

 

Senest opdateret 30-01-2024

Pressekontakt

Jesper Christiansen
Kommunikationschef