Yderligere fortolkningsbidrag fra EU-Kommissionen om taksonomiforordningen for finansielle virksomheder

12-01-2024

EU-Kommissionen har den 21. december 2023 offentliggjort et udkast til sin tredje meddelelse om fortolkning og implementering af den delegerede forordning til artikel 8 i taksonomiforordningen (kan læses her). Meddelelsen har til formål at give de omfattede finansielle virksomheder yderligere vejledning i forhold til deres rapportering, herunder særligt i forhold til nøgleresultatindikatorer (KPI’er), som skal offentliggøres i 2024.

EU-Kommissionen har tidligere offentliggjort to meddelelser med henblik på at vejlede om fortolkning og implementering af den delegerede forordning til artikel 8 i taksonomiforordningen. Den ene meddelelse omhandler både generelle spørgsmål samt spørgsmål rettet specifikt mod henholdsvis finansielle og ikke-finansielle virksomheder (kan læses her). Den anden meddelelse omhandler også generelle spørgsmål, men derudover vedrører den rapportering for ikke-finansielle virksomheder (kan læses her.)

 

Senest opdateret 12-01-2024