Rådgivning om firmapensioner: Forsikringsformidlere skal huske samtlige pensionstagere

31-01-2024

Finanstilsynet giver en generel indskærpelse til forsikringsformidlere om, at alle pensionstagere skal have rådgivning, ikke kun de formuende, højtlønnede eller højt profilerede ansatte.

Når forsikringsformidlere skal rådgive om firmapensionsordninger, er det både firmaet og den enkelte ansatte, der skal have rådgivning og vejledning. Finanstilsynet har undersøgt en forsikringsformidlers praksis og flager nu nogle generelle opmærksomhedspunkter til forsikringsformidlerne.

”Alle pensionstagere skal huskes, så de får den rådgivning, som de betaler for. Forsikringsformidlerne har et ansvar for at balancere rådgivningsindsatsen til alle kundeniveauer, også selvom det er firmaet, som sætter underskriften på rådgivningsaftalen. Vi har en formodning om, at det kan være et generelt problem i firmapensionerne, at der er pensionstagere, som ikke helt får den rådgivning, de betaler for,” siger kontorchef Ulla Brøns Petersen fra Finanstilsynets forbrugerkontor.

Selvom pensionsordningen er indgået med firmaet, skal formidlerne stadig sikre sig, at alle pensionstagere får mulighed for at få individuel og målrettet rådgivning, især når livsomstændighederne ændrer sig. Desuden bør forsikringsdækninger og investeringsrisici tilpasses den enkelte pensionstagers behov.

I undersøgelsen har Finanstilsynet bl.a. haft fokus på situationer, hvor man skal være særlig på vagt, f.eks. situationer, hvor forsikringstager ikke kan få fuldt udbytte af den forsikringsdækning, de ellers betaler for. Utilstrækkelig rådgivning kan forhindre kunder i at få fuldt udbytte af deres forsikringer og pensionsordninger, hvilket kan få alvorlige konsekvenser for deres økonomiske fremtid.

Faktaboks – Fem opmærksomhedspunkter til forsikringsformidlerne

  • Pensionstagerne skal have mulighed for og tilbud om individuel og målrettet rådgivning, når de skifter selskab, ved diverse livsbegivenheder, når de når en vis alder mv.
  • Den enkelte ansatte skal tilbydes fyldestgørende rådgivning, uanset at en arbejdsgiver er mellemled til ansatte og beslutningstager for rådgivningsaftalen.
  • Default-pakken af forsikringer og investeringsrisikoprodukter skal passe bedst muligt til flest mulige ansatte. Ansatte, som default-pakken måske ikke passer helt til, skal engageres i dialog.
  • Ansattes krav og behov skal afdækkes, når de skal tage stilling til ekstradækninger, investeringsrisiko etc.
  • Formidlerne skal være bevidste om og håndtere, at lavtlønnede pensionstagere risikerer reduceret ydelse fra tab af erhvervsevnedækningen, fordi den samlede udbetaling fra forsikring og det offentlige kan overskride den maksimale udbetalingsgrænse, der dikteres i forsikringsbetingelserne.

 

Senest opdateret 31-01-2024

Pressekontakt

Jesper Christiansen
Kommunikationschef