Høring over delegerende retsakter under DORA (Digital Operational Resilience Act)

24-01-2024

EBA, ESMA og EIOPA har sendt en række delegerede retsakter under DORA i offentlig høring.

Gruppen af delegerende retsakter består af:

  • RTS and ITS on content, timelines and templates on incident reporting
  • GL on aggregated costs and losses from major incidents
  • RTS on subcontracting of critical or important functions
  • RTS on oversight harmonisation
  • GL on oversight cooperation between ESAs and competent authorities
  • RTS on threat-led penetration testing (TLPT)

Kommentarer til høringen skal fremsendes til ESA’erne igennem høringsportalen senest den 4. marts 2024.

Høringen kan findes her: ESAs joint consultation on second batch of policy mandates under the Digital Operational Resilience Act (europa.eu)

Senest opdateret 24-01-2024