Processen ved krisehåndtering af et pengeinstitut

09-02-2024

Finanstilsynet offentliggør sammen med Finansiel Stabilitet et papir, der beskriver nogle af de centrale begivenheder i forbindelse med krisehåndtering (afvikling) af et pengeinstitut, herunder særligt nedskrivning af kapitalinstrumenter og forpligtelser og konvertering af gæld til egenkapital ved anvendelse af det såkaldte bail-in værktøj. Efter finanskrisen blev der udarbejdet et regelsæt i EU for krisehåndtering af pengeinstitutter, der erklæres nødlidende. Det generelle afviklingsprincip for systemisk vigtige institutter er, at de skal kunne restruktureres og vende tilbage til markedet med tilstrækkelig kapitalisering til at sikre markedets tillid.

Papiret beskriver følgende elementer i en krisehåndteringsproces:

  • Hvem er afviklingsmyndigheder i Danmark? (hvor afvikling skal forstås som krisehåndtering)
  • Hvordan kunne en tidsplan for en krisehåndtering se ud?
  • Hvilke betingelser og principper er der for, at en afviklingssituation kan opstå? 
  • Hvad er processen for nedskrivning og konvertering af kapitalinstrumenter og forpligtelser omfattet af bail-in?
  • Hvornår har gennemførelse af bail-in virkning fra i en afviklingssituation? 

Papiret udgør ikke en udtømmende beskrivelse af processen for gennemførelse af bail-in. Krisehåndtering af et pengeinstitut indebærer en række andre tiltag, der ikke beskrives i papiret. Da bail-in værktøjet ikke finder anvendelse på realkreditinstitutter, holdes disse institutter udenfor denne beskrivelse, og der fokuseres kun på pengeinstitutter i beskrivelsen.
 
Link til papiret
  
Link til andre afviklingsmyndigheders processer og EBAs retningslinjer

 

Senest opdateret 09-02-2024