Undersøgelse af finansiering af vedvarende energiproduktion

22-04-2024

Finanstilsynet har undersøgt, hvordan en række kreditinstitutter forholder sig til finansiering af anlæg til produktion af vedvarende energi, som f.eks. vindmøller, solceller og biogasanlæg.

Med den grønne omstilling stiger kreditinstitutternes aktiviteter i vedvarende energiproduktion, og det må forventes, at det kommer til at udgøre en stadigt større del af institutternes udlån. Derfor er det vigtigt, at kreditrisici bliver vurderet og håndteret fornuftigt. 

Finanstilsynet har undersøgt, hvordan en række kreditinstitutterne håndterer risici som f.eks. energipriser, værdiansættelse og sikkerhed, i forbindelse med finansiering af vedvarende energiproduktion.

Undersøgelsen kan bruges som inspiration for øvrige kreditinstitutter og andre med interesse i finansiering af vedvarende energiproduktion. 

Læs hele undersøgelsen.

 

 

Senest opdateret 22-04-2024