Ankefristen i Østre Landsrets dom i sag mellem Resurs Bank og Finanstilsynet er udløbet

22-04-2024

Østre Landsret afsagde den 22. marts 2024 dom i sag anlagt af Resurs Bank mod Finanstilsynet. Sagen handlede om Finanstilsynets påbud til Resurs Bank om at foretage en kreditværdighedsvurdering, der lever op til kravene i kreditaftalelovens § 7 c, stk. 1. Hverken Finanstilsynet eller Resurs Bank har valgt at anke dommen.

Ankefristen udløb fredag den 19. april 2024, og hverken Finanstilsynet eller Resurs Bank har valgt at anke dommen, som derfor nu er endelig.

Sagen blev anlagt af Resurs Bank i 2022, og blev forhandlet ved Østre Landsret i januar 2024. Sagen angik konkret Finanstilsynets påbud af 12. januar 2022 til Resurs bank om bankens proces for kreditværdighedsvurdering. Landsretten har i dommen opretholdt tre ud af fire dele af påbuddet.

Følgende tre dele af påbuddet har landsretten opretholdt:

  1. at Resurs Bank skal beregne låntagers rådighedsbeløb for alle lån
  2. at Resurs Bank skal beregne låntagers udgifter til det ansøgte lån på baggrund af scenariet med den højeste ydelse i de tilfælde, hvor låntager først vælger en afbetalingsordning og dermed den månedlige ydelse, efter kreditaftalen er indgået
  3. at Resurs Bank i alle tilfælde skal foretage en individuel vurdering af, om låntagers rådighedsbeløb er tilstrækkeligt til, at låntager kan servicere lånet

    Følgende del af påbuddet har landsretten ophævet:

  4. at Resurs Bank skal foretage vurderingen af låntagers kreditværdighed på baggrund af fyldestgørende oplysninger, hvilket indebærer, at Resurs Bank indhenter dokumenterede oplysninger om låntagers faktiske indtægter og faktiske faste udgifter

”Jeg er glad for, at vi har fået en afklaring af reglerne på et så væsentligt forbrugerbeskyttelsesområde, og at retten har slået fast at kreditgiver altid skal beregne låntagers rådighedsbeløb og foretage en individuel vurdering af, om rådighedsbeløbet er tilstrækkeligt til, at låntager kan servicere lånet,” siger Finanstilsynet vicedirektør Rikke-Louise Ørum Petersen.

Finanstilsynet vil nu vurdere om dommen kræver handling i forhold til tidligere afgivne påbud om kreditværdighedsvurdering samt se på en ændring af vejledningen fra 2019 om kreditværdighedsvurdering.

”Med dommen er det slået fast, at långiver ikke skal indhente dokumentation for alle faktiske faste udgifter, sådan som Finanstilsynets praksis hidtil har krævet. Det er klart, at vi nu skal se på, hvordan vi får landsrettens betragtninger indarbejdet i vores vejledning” siger Rikke-Louise Ørum Petersen.

Forbrugerombudsmanden, der under Østre Landsretssagen var indtrådt som hovedintervenient og har nedlagt selvstændige påstande, har valgt at anke sin del af dommen: Sag om pligten til at foretage kreditværdighedsvurderinger af forbrugere skal for Højesteret (forbrugerombudsmanden.dk)

Find Finanstilsynets tidligere pressemeddelelse samt link til domsresumé her:

Finanstilsynet får overvejende medhold i sag anlagt af Resurs Bank i sag om kreditværdighedsvurdering

Senest opdateret 22-04-2024