Orientering om reviderede ESMA retningslinjer om produktstyring

28-09-2023

ESMA har opdateret sine retningslinjer for kravene til produktstyring i MiFID II. Opdateringen vedrører blandt andet de nye krav til indførelse af bæredygtighedsrelaterede mål ved målgruppeafgræsning samt præciseringer af retningslinjer for produktstyringskrav ved ordreudførelse. Retningslinjerne finder anvendelse fra den 3. oktober 2023.

ESMA’s nye retningslinjer for kravene til produktstyring i MiFID II er blandt andet blevet ændret som følge af nye regler om integration af bæredygtighedsrelaterede mål ved målgruppeafgrænsning for investeringsprodukter. De nye regler blev indført med Kommissionens delegerede direktiv (EU) 2021/1269, som er implementeret i bekendtgørelse nr. 1175 af 11. august 2022 om produktgodkendelsesprocedurer. Bekendtgørelsen har fundet anvendelse siden den 22. november 2022.

Retningslinjerne indeholder blandt andet:

  • Hvordan et selskab kan angive bæredygtighedsrelaterede mål, som et produkt er foreneligt med. 
  • Reviderede retningslinjer for distributionsstrategi, herunder for fastlæggelse af en egnet distributionsstrategi for et specifikt produkt. 
  • Reviderede retningslinjer for regelmæssig gennemgang af produkter, herunder anvendelse af proportionalitetsprincippet. 
  • Reviderede retningslinjer for afvigelser fra målgruppen.

Yderligere indeholder ”Final report on MiFIDII guidelines on product governance” i den engelske udgave et bilag med ”Good Practices”. Blandt andet er det god praksis at indføre mekanismer for blokering af salg på online handelsplatforme for at undgå salg udenfor den afgrænsede målgruppe.

ESMA’s nye retningslinjer finder anvendelse fra den 3. oktober 2023, hvor de træder i stedet for de eksisterende retningslinjer fra 2018.

Finanstilsynet har tilkendegivet overfor ESMA, at Finanstilsynet efterlever ”Retningslinjer om kravene til produktstyring i MiFIDII” i udøvelsen af sin tilsynsvirksomhed.

Læs retningslinjerne.

Senest opdateret 28-09-2023