Omstillingsfinansiering i den finansielle regulering

31-10-2023

Bæredygtig finansiering handler om at finansiere økonomiske aktiviteter i realøkonomien, som enten allerede er bæredygtige, eller som gennemgår en omstilling for at blive bæredygtige. Finansiering af omstillingsaktiviteter kaldes ”omstillingsfinansiering”, men er ikke entydigt defineret i lovgivningen. Finanstilsynet beskriver i et nyt notat hvordan den finansielle regulering forholder sig til ”omstillingsfinansiering” og hvilke elementer markedsdeltagere bør være opmærksomme på.

Senest opdateret 31-10-2023