Høring over udkast til god praksis for dataetik ved brug af AI i den finansielle sektor

17-05-2023

Finanstilsynet har i dag sendt udkast til papir om god praksis for dataetik ved brug af AI i den finansielle sektor i høring. Finanstilsynet vil meget gerne modtage dine synspunkter. Frist for besvarelse er den 27. juni 2023.

Finanstilsynets vision i Strategi 2025 er, at virksomheder og borgere har berettiget tillid til det finansielle system. Der skal f.eks. være tillid til, at virksomhederne behandler data på en ordentlig måde. Men det er også væsentligt, at forbrugere kan have tillid til, at de gør det indenfor rammerne af, hvad vi i Danmark grundlæggende opfatter som etisk ansvarligt. Det gælder også, hvis virksomhederne bruger nye teknologier til databehandlingen.

Formålet med papiret er at give alle virksomheder i den finansielle sektor værktøjer og inspiration til overvejelser, som de kan gøre sig, når og hvis de ønsker at arbejde med dataetik.

Papiret er udarbejdet på baggrund af Finanstilsynets dialog med forskellige virksomheder og interesseorganisationer, der har valgt at forholde sig til dataetik. Finanstilsynets hensigt med papiret er ikke at indføre nye forpligtelser for eller krav til virksomhederne.

Papiret indeholder eksempler på dataetiske dilemmaer, der illustrerer de overvejelser, virksomheder i den finansielle sektor kan gøre sig. Derudover indeholder det syv værktøjer, disse virksomheder kan anvende, hvis de vil arbejde med dataetik.

Materiale

God praksis: Dataetik ved brug af AI i den finansielle sektor

Høring

Finanstilsynet har i dag offentliggjort høring af udkast til papir om god praksis for dataetik ved brug af AI i den finansielle sektor på Høringsportalen, som kan tilgås her.

Personer og virksomheder, der ikke fremgår af høringslisten, er også meget velkomne til at sende Finanstilsynet eventuelle bemærkninger til udkastet. 

Fristen er den 27. juni 2023. Bemærkninger bedes sendt pr. e-mail på cne@ftnet.dk eller pr. post til Finanstilsynet, Strandgade 29, 1401 København K, att. Camilla Neuenschwander.

 

 

 

Senest opdateret 17-05-2023