Konsekvenserne af høj inflation og højere renter præger risikobilledet

30-06-2023

Risikobilledet er særligt præget af fortsat høje prisstigninger, et højere renteniveau og risiko for uro på de finansielle markeder. Geopolitisk uro er også fortsat en væsentlig risikofaktor.

 

Dansk økonomi står generelt stærkt på trods af et år med høj inflation, stigende renter og den geopolitiske uro, der har fulgt Ruslands invasion af Ukraine, men der er betydelige nedadrettede risici. Der har været en mindre afmatning i den danske økonomi i løbet af 2023. Afmatningen har primært vist sig ved lavere privat forbrug og fald i boligpriserne. 

Kollapset af flere mellemstore amerikanske banker og UBS’ overtagelse af Credit Suisse i marts 2023 skabte uro på de finansielle markeder og i banksektoren. Denne uro kan få afsmittende effekt på realøkonomien, hvis bankerne bliver mere tilbageholdende med at låne penge ud. 

De væsentligste aktuelle risici for den finansielle sektor, som er beskrevet nærmere i risikobilledet, er: 

  • høj inflation, stigende renter og uro på de finansielle markeder
  • geopolitiske risici
  • fald i aktivpriser (herunder bolig- og aktiepriser)
  • recession
  • IT- og cyberrisici
  • utilstrækkelig ledelse, risikostyring og product governance
  • uordentlig eller uhæderlig adfærd.

Finanstilsynet udarbejder et opdateret risikobillede hvert halve år. Risikobilledet tager udgangspunkt i aktuelle konjunkturelle og makrofinansielle risici, som de forskellige virksomheder under tilsyn samt forbrugere og investorer er eksponeret mod. 
Risikobilledet bygger på Finanstilsynets deltagelse i nationale og internationale fora samt observationer og informationer fra inspektionsaktiviteter, undersøgelser og egne analyser.

Risikobilledet er udgangspunkt for Finanstilsynets tilsynsvirksomhed.

Læs hele risikobilledet her.

 

 

Senest opdateret 30-06-2023