Vejledende udtalelse om lovlig leasingvirksomhed for pengeinstitutter

07-07-2023

Finanstilsynet har udarbejdet en opdateret vejledende udtalelse om leasingvirksomhed for pengeinstitutter. Den vejledende udtalelse indeholder en vejledning om, hvornår Finanstilsynet anser leasing som omfattet af henholdsvis § 7, stk. 1, § 24 og § 26, stk. 3, i lov om finansiel virksomhed.

Udkastet bygger videre på Finanstilsynets vejledende udtalelse om leasing af 2. juni 2004, og er foranlediget af rapport om eftersyn af den finansielle regulering. 

Den vejledende udtalelse kan læses her
 

Senest opdateret 07-07-2023