Finanstilsynet åbner for nye ansøgninger til Fintech Forum

10-01-2023

Virksomheder, organisationer og forskere, der beskæftiger sig direkte eller indirekte med finansielle tjenester, har nu mulighed for at ansøge om medlemskab i Finanstilsynets Fintech Forum.

Forummet består af et bredt udsnit af repræsentanter fra sektoren m.m., som sidder et år ad gangen. Finanstilsynet åbner op for, at eventuelle nye aktører på markedet samt andre eksisterende aktører kan få tilbuddet om deltagelse. Målet er at sammensætte et forum med så bred repræsentation af sektoren som muligt med henblik på at belyse fintech-relaterede emner fra alle sider.  

Fintech Forum er et uformelt forum, og på møderne vil der ofte være en bred dagsorden med fintech-relaterede emner, som medlemmerne har mulighed for at give input til. Det kan f.eks. være betalingsformidling, krypto, kunstig intelligens, AML-løsninger, dataetik osv. Finanstilsynet forventer derfor, at medlemmerne af Fintech Forum har interesse for og kendskab til emner af denne slags. Derudover opfordres forummets medlemmer altid til at byde ind med relevante emner.

Drøftelserne i Fintech Forum kan bl.a. handle om, hvordan Finanstilsynet bedst muligt understøtter fintech-miljøet indenfor lovgivningens rammer. Fintech Forum kan også benyttes til at identificere uhensigtsmæssigheder i reguleringen, der forhindrer eller besværliggør brug af ny teknologi i den finansielle sektor. Finanstilsynet benytter også forummet til at indhente viden og erfaringer fra sektoren om fintech. Læs mere om Finanstilsynets Fintech Forum her, hvor den nuværende medlemsliste og referater fra tidligere møder også kan findes.

Ansøgning skal sendes til Finanstilsynet på fintech@ftnet.dk senest den 27. januar 2023. Finanstilsynet vil herefter udvælge medlemmerne på baggrund af en helhedsvurdering, herunder hvem ansøgeren repræsenterer, samt ansøgerens viden om og interesse for fintech-relaterede emner. Finanstilsynet forventer, at de udvalgte medlemmer møder op og deltager aktivt på møderne.

 

 

Senest opdateret 10-01-2023