Ændringer i OAM ved indberetning af intern viden og finansielle rapporter med intern viden

09-01-2023

Finanstilsynet lancerer den 11. januar 2023 en række ændringer i de oplysninger, som udsteder skal angive ved indberetning af års- og halvårsrapporter, som indeholder intern viden, og ved indberetning af intern viden, som har været udsat.

Når en udsteder skal indberette en års- eller halvårsrapport eller en selskabsmeddelelse om intern viden til Finanstilsynet, så sker det i Finanstilsynets indberetningssystem, OAM. Det er også i OAM, at storaktionærer, ledende medarbejdere og short sellere indberetter de meddelelser, som de er forpligtede til i henhold til lovgivningen.

Finanstilsynet har foretaget en række ændringer i OAM, der er nærmere beskrevet nedenfor. Ændringerne træder i kraft den 11. januar 2023. På grund af ændringen vil det ikke være muligt at anvende OAM’en den 10. januar 2023 i tidsrummet kl. 17-22.

Ændringer ved indberetning af intern viden

Finanstilsynet ændrer i, hvordan udsteder, der er optaget til handel på et reguleret marked, skal indberette intern viden i OAM. Det vil fremover være obligatorisk for udsteder at angive, om den interne viden har været udsat. Er det tilfældet, skal udsteder, sammen med den hidtidige indberetning, indsende Finanstilsynets underretningsskema for udsættelse af offentliggørelse af intern viden via OAM. Underretningsskemaet kan findes her. Disse udstedere skal altså ikke længere indsende underretningsskemaet til udsaettelse@ftnet.dk, da underretning fremover sker via OAM. Bemærk dog, at udstedere optaget til handel på en MHF eller OHF fortsat skal indsende underretningsskemaet via udsættelsespostkassen.

Formålet med ændringen er at samle indberetningen af intern viden og underretningen om udsættelse i OAM. Derudover er formålet at minde udsteder om, at hvis udsteder har udsat offentliggørelse af den interne viden, skal Finanstilsynet have underretning om dette senest samtidig med offentliggørelse af den interne viden.

Ændringer ved indberetning af finansielle rapporter

Finanstilsynet ændrer også i, hvordan udsteder skal indberette års- og halvårsrapporter. 
Det vil fremover være obligatorisk for udsteder at angive, om års- eller halvårsrapporten indeholder intern viden. Er det tilfældet, skal udsteder indberette en selskabsmeddelelse om den intern viden sammen med års- eller halvårsrapporten. Selskabsmeddelelsen vedrørende den interne viden bør ikke blot være et duplikat af års- eller halvårsrapporten, men klart angive, hvilke oplysninger der udgør intern viden, så det står klart for markedet, hvad der i årsrapporten udgør intern viden. Du kan læse mere om håndtering af intern viden i årsrapporter i Finanstilsynets temaundersøgelse om intern viden i årsrapporter her.

Har offentliggørelse af den intern viden været udsat, skal udsteder underrette i overensstemmelse med ovenstående. Bemærk, at hensynet til offentliggørelse af den interne viden samtidig med offentliggørelse af års- eller halvårsrapporten som udgangspunkt ikke er en legitim årsag til udsættelse.

Ændringer ved indberetning af endelige vilkår til prospekter

I dag er det muligt for udstedere at indberette en række forskellige prospektrelaterede dokumenter i OAM. Det gælder f.eks. prospekter, basisprospekter, tillæg og endelige vilkår. Finanstilsynet offentliggør i henhold til sin praksis godkendt prospekt og tillæg til prospekt i OAM, når udsteder har offentliggjort prospektet på sin hjemmeside og til markedet. Det vil fremover derfor kun være muligt for udsteder at indberette endelige vilkår til basisprospekter til Finanstilsynet. Udsteder vil ved indberetning af endelige vilkår til et basisprospekt skulle linke disse vilkår til et godkendt prospekt.

Vejledninger

Se nærmere i Finanstilsynets vejledning til indberetning i OAM her. Særskilte vejledninger til brug for de øvrige dele af OAM’en og links til fagsiderne findes her. Et link til vejledningerne findes også nederst på siden oam.finanstilsynet.dk under ”Vejledning – klik her”.

Kontakt

Henvendelser vedrørende tekniske spørgsmål til OAM-systemet skal ske til oam@ftnet.dk.
 

 

Senest opdateret 09-01-2023