Nye indberetningsskemaer for indberetning af aflønning i FIONA

24-04-2023

Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds (EBA) har i 2022 foretaget en revidering af retningslinjer for dataindsamling vedrørende højtlønnede i henhold til direktiv 2013/36/EU (CRD) og direktiv (EU) 2019/2034 (IFD).

Revideringen betyder, at der er foretaget nogle ændringer i indberetningsskemaerne i FIONA. 

Den vigtigste ændring er, at klasse-2 fondsmæglerselskaber under IFD har fået deres egne indberetningsskemaer og således ikke skal bruge de samme skemaer som tidligere. 

Det betyder, at når indberetningerne skal foretages i KREMBM og KREMHE, skal institutterne og fondsmæglerselskaberne være opmærksom på, hvilke faner der skal udfyldes. 

I praksis vil det betyde, at institutter under CRD skal indberette oplysningerne under fanerne ”xx.00”, og at fondsmæglerselskaber under IFD skal indberette under ”xx.01/02”.

Indberetninger til FIONA

Senest opdateret 24-04-2023