Rapport om effektive og velfungerende ledelsessystemer

14-09-2022

Forsikringsselskaber skal have velfungerende og effektive ledelsessystemer, da svigt i ledelsessystemet kan føre til manglende styring af de risici, som forsikringsselskaberne, og dermed kunderne, er eksponeret for. Finanstilsynet iværksatte med julebrevet i 2020 en undersøgelse af forsikringsselskabernes ledelsessystemer. Undersøgelsen viser, at selskaberne generelt har velbeskrevne ledelsessystemer. Der er dog behov for forbedringer, bl.a. øget opmærksomhed på interessekonflikter.

Med julebrevet i 2020 stillede Finanstilsynet en række spørgsmål til alle skades- og livsforsikringsselskaber om deres ledelsessystemer. Spørgsmålene fokuserede på organisering, ressourcer, tilrettelæggelse af samarbejdet mellem nøglefunktioner og ledelse, og hvordan interessekonflikter bliver håndteret. Resultaterne af undersøgelsen er nu klar i rapporten ”Opfølgning på julebrev fra 2020 om effektive og velfungerende ledelsessystemer”.

Finanstilsynet kan konstatere, at selskaberne generelt anser deres ledelsessystemer for at fungere godt. Opfattelsen gælder også de fire nøglefunktioner (risikostyringsfunktionen, aktuarfunktionen, compliancefunktionen og den interne audit funktion), som selskaberne skal have. Besvarelserne viser overordnet, at ledelsessystemerne i det skrevne materiale er veldefinerede i forhold til roller og ansvar. Det er dog vigtigt, at ledelsessystemet ikke kun ser velfungerende ud på papiret, men også er det i praksis.

”Det er selvfølgelig positivt, at selskaberne har velbeskrevne ledelsessystemer. Gennem vores tilsynsvirksomhed ser vi dog, at selskabernes ledelsessystemer ikke altid er så velfungerende, som selskabernes beskrivelser og besvarelser kan give indtryk af. Vi har en forventning om, at selskaberne i højere grad kan dokumentere, at nøglefunktionerne i praksis er mere end blot formelle foranstaltninger, og at funktionerne fungerer effektivt og understøtter hensigtsmæssig og forsvarlig ledelse. Det kræver høj organisatorisk forankring og ressourcer,” siger Carsten Brogaard, Finanstilsynets vicedirektør med ansvar for tilsyn med forsikrings- og pensionsselskaber.

Behov for større fokus på håndtering af interessekonflikter

Undersøgelsen viser også, at en del selskaber ikke har taget tilstrækkelig stilling til interessekonflikter. Selskaberne har generelt ikke dokumenteret, hvordan de håndterer interessekonflikter, hvis de vurderer, at samme person skal varetage flere roller i selskabet. Dokumentationen skal også være til stede, især i mindre selskaber, hvor opgaveløsningen ikke kan undgå at gå på tværs af afdelinger og funktioner. 

”Vores undersøgelse viser, at selskaberne skal have en større opmærksomhed på håndtering af interessekonflikter. Det er bekymrende, at flere selskaber har svaret, at sammenblanding af ansvarsområder ikke medfører interessekonflikter. Det er et område, som vi fremover vil have fokus på i vores løbende tilsynsarbejde,” siger Carsten Brogaard.

Læs hele rapporten: Opfølgning på julebrev fra 2020 om effektive og velfungerende ledelsessystemer

Temaet i julebrevet fra 2020 skal ses i lyset af Finanstilsynets strategi 2025, der bl.a. sætter fokus på vigtigheden af velfungerende og effektive ledelsessystemer. Mangelfuld ledelse og styring kan medføre utilstrækkelig robusthed i selskabet og uordentlig adfærd over for kunderne.

 

Senest opdateret 14-09-2022