Deon Digital Denmark indtræder i FT Lab for at teste brugen af teknologien ”Distributed Ledger Technology”

19-09-2022

Deon Digital Denmark har udviklet en løsning baseret på Distributed Ledger Technology (DLT), der understøtter gennemførsel og afvikling af handler med finansielle instrumenter. Testen i Finanstilsynet regulatoriske sandkasse, FT Lab, skal give et dybere indblik i samspillet mellem den nye europæiske DLT-pilotforordning og eksisterende regulering af multilaterale markedspladser og værdipapircentraler.

Deon Digital Denmarks forretningsmodel bygger på DLT, og ambitionen er at samle traditionel infrastruktur på kapitalmarkedet i én fuldt integreret løsning. Ved brug af såkaldt programmerbare kontrakter skal konceptet øge automatisering og gennemsigtighed af livscyklussen for finansielle instrumenter. 

”DLT er i udgangspunktet ’bare’ en måde at føre et register på. Teknologien muliggør dog også, at processerne for gennemførsel og afvikling af handler med værdipapirer i højere grad kan automatiseres, mens transparensen omkring handlerne samtidigt kan øges. Teknologien har derfor potentiale til at effektivisere kapitalmarkederne, men sandsynligvis ikke uden nye risici. Det er blandt andet derfor, at den nye europæiske DLT-pilotforordning er sat i verden; for at skabe et sikkert rum, hvori den nye teknologi kan afprøves,” siger Tobias Thygesen, der som kontorchef for Finanstilsynets kontor for fintech, betalingstjenester og governance har ansvaret for FT Lab.

EU vedtog den 30. maj 2022 en ny forordning (DLT-pilotforordningen), som muliggør at såkaldte permissioned DLT-markedsinfrastrukturer kan fritages fra krav i eksisterende regulering, som ellers kunne forhindre dem i at udvikle sådanne løsninger. Testforløbet i FT Lab skal afklare, under hvilke betingelser DLT-pilotforordningen kan anvendes for Deon Digital Denmarks løsning, herunder hvilke krav der skal stilles til en ansøgningsproces. Potentialet og risiciene ved brug af DLT til udbuddet af markedsinfrastruktur skal også belyses. Testforløbet skal skabe til en bedre forståelse af, hvordan DLT kan anvendes på kapitalmarkedsområdet.

”Deon Digitals deltagelse i FT Lab er derfor en oplagt mulighed for, at vi som et af de første finanstilsyn i Europa kan undersøge potentialet nærmere og samtidig sikre, at vi har den nødvendige indsigt i samspillet mellem teknologi og regulering, når vi skal til at behandle ansøgninger og føre tilsyn med virksomheder under den nye forordning.”, siger Anders Kragsnæs Balling, der som underdirektør og chef for Finanstilsynets kontor for kapitalmarkedsanalyse, bankafvikling og finansiel rapportering har ansvaret for reguleringen på området. 

Testen vil foregå i løbet af efteråret 2022. Ved afslutning af testforløb vil Finanstilsynet offentliggøre en rapport på Finanstilsynet hjemmeside. 

Om FT Lab

Finanstilsynets regulatoriske sandkasse, FT Lab, har til hensigt at skabe et sikkert miljø, hvor udvalgte virksomheder kan afprøve nye teknologier og forretningsmodeller inden for det finansielle område. De virksomheder, der bliver optaget, vil i en testperiode på op til seks måneder kunne teste deres løsning på et begrænset antal kunder under rammer fastsat af Finanstilsynet. Virksomhederne er til enhver tid underlagt den gældende finansielle lovgivning.

Om Deon Digital og samarbejdspartnere

Deon Digital er en softwareteknologi- og softwareudviklingsvirksomhed, der specialiserer sig i avancerede teknologiske løsninger og servicedigitalisering for regulerede finansielle services. Deon Digital har fire samarbejdspartnere i testen: 

  • Agreena: En europæisk udbyder af CO2-certifikater til finansiering til bæredygtig omlægning af landbrug. 
  • BEC Financial Technologies: En dansk it-virksomhed, som er ejet af en række pengeinstitutter.
  • Datalogisk Institut ved Københavns Universitet: Forsker i, udvikler og anvender ny grundlæggende viden inden for bl.a. algoritmer, programmeringssprog og –systemer. 
  • Capital Market Partners: Et nichekonsulenthus med fokus på kapitalmarkedsområdet. 
 

Senest opdateret 19-09-2022