Ny vejledning om risikovurdering af foreninger

04-10-2022

Finanstilsynet har i dag udstedt en ny vejledning vedrørende vurdering af foreninger i forhold til risikoen for hvidvask og terrorfinansiering.

Vejledningen skal lette byrder for både foreninger og virksomheder, når de skal gennemføre kundekendskabsprocedurer. Samtidig skal den sikre et tilstrækkeligt effektivt værn mod hvidvask og terrorfinansiering. 

Den nye vejledning fokuserer på, hvilke karakteristika der understøtter, at en forening klassificeres som henholdsvis begrænset og øget risiko, og hvilken betydning dette har for de tjeks, bankerne skal foretage  af foreningerne.

Vejledningen er et af tre initiativer i et idékatalog fra en arbejdsgruppen nedsat i januar 2021 under ledelse af Finans Danmark med deltagelse af repræsentanter fra relevante organisationer samt med Kulturministeriet, Erhvervsministeriet, Finanstilsynet og PET som observatører.

Vejledningen er blevet til i tæt samarbejde med deltagerne fra arbejdsgruppen bag idékataloget. Især har der været tæt inddragelse af både forenings- og banksiden. 

Udover vejledningen udarbejder Finanstilsynet informationsmateriale, som indeholder en række spørgsmål og svar, der afspejler de drøftelser, der ofte opstår i mødet med foreningens bank. Informationsmaterialet vil blive lagt på Finanstilsynets hjemmeside.

Vicedirektør i Finanstilsynet Rikke-Louise Ørum Petersen siger: ”Det tætte samarbejde har været helt afgørende for, at vi har kunnet skrive vejledningen. Derfor skal der også lyde en stor tak til både foreningsrepræsentanter, repræsentanter fra banksiden og myndighederne.  Nu skal vejledningen ud og arbejde i praksis og forhåbentlig gøre livet lidt nemmere for både banker og foreninger. Det er ambitionen og formålet.”

Vejledningen forventes evalueret i foråret 2024 med henblik på at vurdere, om den lever op til dens formål, og i den forbindelse vil såvel foreningssiden som banksiden igen bliver tæt inddraget.

Læs hele vejledningen

 

Senest opdateret 04-10-2022