Notat om god praksis for kreditinstitutternes styring af operationel risiko

30-11-2022

Finanstilsynet har samlet observationer af god praksis for kreditinstitutternes styring af operationel risiko. Observationerne er indsamlet fra Finanstilsynets inspektioner og det løbende tilsynsarbejde. Finanstilsynet offentliggør observationerne i et notat, som kreditinstitutterne kan lade sig inspirere af.

I 2021 og 2022 har Finanstilsynet gennemført inspektioner af styringen af operationel risiko i store danske pengeinstitutter. Inspektionerne er afsluttet med rapportering til det enkelte pengeinstitut og offentliggørelse af Finanstilsynets redegørelser.

På baggrund af inspektionerne i de store danske pengeinstitutter og af det ordinære tilsyn med kreditinstitutterne finder Finanstilsynet anledning til i dette notat at dele nogle observationer og erfaringer, som i forskelligt omfang er relevante for kreditinstitutter, og som de bør tage i betragtning i deres tilrettelæggelse af styringen af operationel risiko.

Der er krav til styringen af operationel risiko i bilag 3 til bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. (ledelsesbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 1103 af 30. juni 2022).

Læs notatet om styring af operationel risiko.

Senest opdateret 30-11-2022