Undersøgelse af ejendomskreditselskabers kreditværdighedsvurdering samt påbud

04-11-2022

Finanstilsynet har undersøgt, om tre ejendomskreditselskaber efterlever reglerne om at foretage en kreditværdighedsvurdering af låntageren. To selskaber har tilstrækkelige forretningsgange til at sikre en grundig kreditværdighedsvurdering af den enkelte forbruger. Det sidste selskab har derimod fået et påbud.

Når en forbruger optager et lån, skal kreditgiveren sikre, at der foretages en grundig kreditværdighedsvurdering jævnfør bekendtgørelse om god skik for kreditvurdering. Kreditværdighedsvurderingen er en vigtig del af forbrugerbeskyttelsen, fordi den skal klarlægge, om den enkelte låntager vil være i stand til at betale renter, afdrag og eventuelle gebyrer på lånet.

Finanstilsynet har de senere år haft øget fokus på kreditværdighedsvurderinger, og indskærpede i december 2019 reglerne overfor til at ejendomskreditselskaberne.

Tilsynsreaktioner

To af de tre ejendomskreditselskaber, som er blevet undersøgt, har forretningsgange der sikrer, at der foretages en grundig kreditværdighedsvurdering af den enkelte forbruger.

Ejendomskreditselskabet Fairkredit A/S har fået et påbud for ikke i tilstrækkelig grad at sikre sig, at kreditværdighedsvurderingen sker på baggrund af fyldestgørende og dokumenterede oplysninger om den individuelle forbrugers økonomi.

Læs hele afgørelsen

Senest opdateret 04-11-2022