Statistik for overtrædelse af regler på kapitalmarkedet i 2021

02-03-2022

Finanstilsynet foretog i 2021 ni politianmeldelser for markedsmisbrug. Det viser Finanstilsynets statistik for overtrædelse af regler på kapitalmarkedet.

I 2021 oprettede Finanstilsynet 301 sager om potentielt markedsmisbrug. Det er et højere niveau end i årene inden. Sagerne var fordelt på 130 sager med mistanke om insiderhandel og 157 sager med mistanke om markedsmanipulation. Dertil behandlede Finanstilsynet 14 forespørgsler fra udenlandske myndigheder. Finanstilsynet har i 2021 politianmeldt to sager om insiderhandel og syv sager om markedsmanipulation.

”Antallet af sager om potentiel markedsmanipulation er steget fra 103 i 2020 til 157 i 2021.  Vi vurderer, at stigningen blandt andet skyldes en styrket markedsovervågning i bankerne.” siger underdirektør Anders Balling, der leder Finanstilsynets kontor for kapitalmarkedsanalyse.

Banker og markedspladser er forpligtet til at overvåge deres kunders adfærd på de finansielle markeder og indberette mistænkelige handler eller ordrer til Finanstilsynet. Finanstilsynet opretter en sag om markedsmisbrug, når der modtages en indberetning fra en bank eller en markedsplads, eller hvis en borger eller whistleblower henvender sig med en mistanke om markedsmisbrug. Derudover opretter Finanstilsynet selv sager om mulig markedsmisbrug på baggrund af tilsynets egen overvågning af handels- og ordredata. 

I 2021 gav Finanstilsynet desuden 22 påtaler og påbud for overtrædelse af oplysningsforpligtelserne, dvs. manglende eller forkerte oplysninger i forbindelse med ledende medarbejderes aktiehandler, storaktionærstatus og offentliggørelse af intern viden.  

Finanstilsynet gav i 2021 fem påtaler eller påbud om for sene eller fejlagtige indberetninger om korte nettopositioner i aktier optaget til handel på en markedsplads i Danmark. Virksomheder eller personer med korte nettopositioner i en aktie skal indberette den kort nettoposition til Finanstilsynet, hvis positionen udgør 0,1 pct. eller mere af selskabets udstedte aktiekapital. Denne grænse blev ændret permanent fra 0,2 pct. til 0,1 pct. af den udstedte aktiekapital den 31. januar 2022.

Se statistikkerne

Senest opdateret 02-03-2022