Undersøgelse af realkreditmarkedet under Covid-19

29-03-2022

Finanstilsynet har undersøgt Covid-19-pandemiens påvirkning af det danske realkreditmarked.

Obligationsmarkedet oplevede markante kursfald i løbet af få dage ved Covid-19-pandemiens begyndelse i marts 2020.
Det danske realkreditmarked er en vigtig del af det finansielle system, hvor det er afgørende at markedet er velfungerende.

Finanstilsynets analyse ser på markedet reaktioner og udvikling i løbet af en periode i marts 2020 med stor usikkerhed.
Analysen indeholder en gennemgang af forhold og mekanismer på markedet, herunder centrale aktørers ageren, og opstiller en række erfaringer heraf.

En del af prisudviklingen kan forklares med udviklingen i det internationale renteniveau, inklusive risikopræmier. Analysen viser dog også, at der i Danmark er strukturer, der på tilsvarende vis som i  udenlandske markeder kan bidrage til uhensigtsmæssige prisudsving. Derimod er der ikke tegn på, at kreditinstitutternes kapital- eller likviditets positioner blev udfordret i et omfang, så de blev bindende og dermed begrænsede kreditinstitutternes mulighed for at være market makere.

Læs hele analysen.

Senest opdateret 29-03-2022