Opdateret joint supervisory statement om anvendelsen af disclosureforordningen

30-03-2022

De fælles europæiske tilsynsmyndigheder har offentliggjort et opdateret joint supervisory statement om anvendelsen af disclosureforordningen.

De fælles europæiske tilsynsmyndigheder (ESMA, EBA og EIOPA) har d. 25. marts 2022 offentliggjort et opdateret joint supervisory statement om anvendelsen af disclosureforordningen i perioden frem til detailreguleringen med 13 regulatoriske tekniske standarder (RTS’er) træder i kraft d. 1. januar 2023.

Det opdaterede statement indeholder en ny tidslinje, forventninger i forbindelse med kvantificeringen af produktoplysningsforpligtelserne i artikel 5 og artikel 6 i taksonomiforordningen, samt anvendelsen af estimater. 

Det opdaterede statement erstatter det oprindelige joint supervisory statement, som blev offentliggjort i februar 2021.

Læs den fulde tekst

 

Senest opdateret 30-03-2022