Præciseringer af krav til risikovægte for eksponeringer i Norge

22-03-2022

Finanstilsynet i Norge har offentliggjort en præcisering af en række krav til risikovægtning af eksponeringer i Norge for institutter, der anvender den interne ratingbaserede metode til opgørelse af kreditrisiko (IRB-metoden).

I forbindelse med udformningen af kravene har Finanstilsynet i Norge udtrykt ønske om, at kravene skal gælde for alle institutter, der har eksponeringer i Norge.

Finanstilsynet bidrager, i overensstemmelse med de internationale regler og aftale mellem de nordiske myndigheder og ECB, til at danske institutter lever op til regler og praksis på de øvrige nordiske markeder, hvor de opererer. Derved sikres, at nordiske tilsynsmæssige tiltag får den tilsigtede effekt.

For danske IRB-institutter, der har eksponeringer i Norge, vil Finanstilsynet derfor anvende de samme fortolkninger, som vil gælde de norske pengeinstitutter. 

Læs kravene fra Finanstilsynet i Norge.

Senest opdateret 22-03-2022