Nye oplysningskrav vedrørende bæredygtighed ved ansøgning om tilladelse til nye UCITS-afdelinger, ved registrering af nye AIF’er og ved ansøgning om tilladelse til markedsføring af AIF’er til detailinvestorer

02-05-2022

Fra den 2. maj 2022 vil følgende ansøgnings- og underretningsskemaer indeholde nye oplysningskrav vedrørende bæredygtighed i henhold til krav i disclosureforordningen og taksonomiforordningen:

  • Ansøgningsskema om tilladelse til nye afdelinger for danske UCITS
  • Skema vedrørende underretning, jf. § 15 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ved anmeldelse af nye AIF’er
  • Ansøgningsskema om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til at markedsføre andele af alternative investeringsfonde til detailinvestorer i Danmark

Med ikrafttrædelsen af disclosureforordningen den 10. marts 2021 og taksonomiforordningen den 1. januar 2022 er der kommet nye oplysningskrav vedrørende bæredygtighed, som gælder for bl.a. UCITS og AIF'er. Kravene indebærer, at der skal afgives en række oplysninger om produkternes bæredygtighed. 

Disse oplysningskrav er indarbejdet i ansøgningsskemaet for tilladelse til nye UCITS-afdelinger, i anmeldelsen af nye AIF’er og ved ansøgning om tilladelse til markedsføring af AIF’er til detailinvestorer i henhold til følgende artikler:

  • Disclousureforordningens artikel 8 og 9
  • Taksonomiforordningens artikel 5 og 6

Ansøgningsskemaerne tilgås og udfyldes via. virk.dk 

 

 

 

Senest opdateret 02-05-2022