Finanstilsynets tilsynsaktiviteter i 2021

12-05-2022

809 udstedte påbud, 301 behandlede sager om insiderhandel og markedsmanipulation og en række rapporter, temaundersøgelser og analyser. Det er blot nogle af de mange tilsynsaktiviteter Finanstilsynet har afsluttet i 2021.

Finanstilsynet ønsker at skabe mere transparens om Finanstilsynets opgaver og tilsynsaktiviteter og udgiver derfor et notat over tilsynsaktiviteter i 2021. Notatet indeholder en oversigt over en bred vifte af de aktiviteter som tilsynet har haft fokus på i det forgangne år. Det gælder både traditionel tilbagevendende tilsynsvirksomhed og nogle af de mange nye arbejdsområder, der opstår som følge af udviklingen i den finansielle sektor. Det er planen, at Finanstilsynet fremover årligt vil udgive sådan et notat.

”Finanstilsynet skal følge med udviklingen, så vi kan sikre, at de finansielle virksomheder er robuste og opfører sig ordentligt. Derfor udvider vi hele tiden fokus og forbedrer vores opgaveløsning, så samfundet kan have tillid til den finansielle sektor,” siger Finanstilsynets direktør Jesper Berg.

Styrket databaseret markedsovervågning af handel med værdipapirer
Finanstilsynets notat indeholder en kort beskrivelse af udvalgte tilsynsmæssige indsatser i 2021. De tilsynsmæssige indsatser dækker både inspektioner og reaktioner i forhold til virksomheder under tilsyn, markedstilsynet og mere generelle indsatser. 

Blandt de nye indsatser er bl.a. en styrket databaseret markedsovervågning, der er baseret på transaktionsdata med oplysninger om alle handler med danske værdipapirer, som Finanstilsynet løbende modtager. Finanstilsynet har fokus på at styrke anvendelsen af disse data både til analytiske formål og til overvågningen af muligt markedsmisbrug. 

Læs hele aktivitetsoversigten

 

Senest opdateret 12-05-2022