Årlig udpegning af SIFI-institutter

24-06-2022

Den årlige udpegning af systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI) i Danmark, på Færøerne og i Grønland har resulteret i genudpegning af de eksisterende SIFI’er.

De danske SIFI-koncerner er herefter Danske Bank A/S, Nykredit Realkredit A/S, Nordea Kredit Realkreditaktieselskab, Jyske Bank A/S, Sydbank A/S, DLR Kredit A/S, Spar Nord Bank A/S og A/S Arbejdernes Landsbank. De færøske SIFI-koncerner er P/F BankNordik og Betri Banki P/F. I Grønland er Grønlandsbanken fortsat udpeget som SIFI.

Finanstilsynet udpeger en gang årligt systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI) i Danmark, på Færøerne og i Grønland.

Finanstilsynet beregner årligt de enkelte SIFI’ers systemiske vigtighed (systemiskhed), som benyttes til at fastsætte forhøjede kapitalkrav til SIFI’erne (SIFI-bufferkrav).

Ny SIFI-udpegningsmodel pr. 1. januar 2022

Udpegningen af danske SIFI’er sker i år for første gang med udgangspunkt i en ny model for SIFI-udpegning. Reglerne er ikke ændret for Færøerne og Grønland.

Folketinget vedtog den 2. december 2021 en ny model for udpegning af SIFI'er for danske insitutter. I den nye SIFI-udpegningsmodel indgår 12 indikatorer mod 3 indikatorer i den nuværende model. Med den nye SIFI-udpegningsmodel opnås en mere dækkende fastlæggelse af institutternes systemiskhed, der samtidig vil være mere robust over for udsving i de enkelte indikatorer.

Se den samlede oversigt over de danske SIFI’er. (opdateret 28. oktober 2022)

Se den samlede oversigt over de færøske SIFI’er.

Se den samlede oversigt over de grønlandske SIFI’er.

Senest opdateret 28-10-2022