Vejledende udtalelse til pensionsvirksomheder om selvbetjeningsløsninger og kundeinformation

04-07-2022

Finanstilsynet påpeger, at selskaberne skal sikre, at deres digitale selvbetjeningsløsninger giver kunderne en afbalanceret rådgivning. Desuden skal kunder, der får udbetalt deres pensionsordning have adgang til rådgivning i form af en prognose for udbetaling af alderspensionen ved henvendelse eller anden anmodning.

Finanstilsynet er gennem sin tilsynsvirksomhed stødt på nogle problemstillinger, som har givet Finanstilsynet anledning til at udsende en vejledende udtalelse til alle pensionsvirksomheder.

Finanstilsynet påpeger, at det er vigtigt, at selskabernes app´s og online selvbetjeninger er udformet i overensstemmelse med redelig og loyal adfærd (god skik). Det betyder i praksis, at pensionstagerne skal modtage en afbalanceret rådgivning om fordele og ulemper ved deres handling, guide til risikoforståelse og tolerance, eventuel fortrydelsesret mv., inden de eksempelvis overfører deres pensionsordninger fra andre selskaber, skifter deres risikoprofil eller ændrer deres forsikringsdækningers omfang.

Finanstilsynet indskærper, at selskaberne er forpligtet til at overholde kravet om, at der minimum én gang årligt skal udsendes information til de pensionstagere, hvis ordning er under udbetaling. Informationen skal indeholde oplysninger om størrelsen af forsikringsydelserne og om bonussituationen. Det er Finanstilsynets opfattelse, at redelig og loyal adfærd derudover tilsiger, at en pensionstager, der får udbetaling fra forsikringen, også skal have adgang til rådgivning i form af en prognose for udbetaling af alderspensionen ved henvendelse eller anden anmodning.

Finanstilsynet fører tilsyn med god skik, herunder at pensionsvirksomhederne handler redeligt og loyalt overfor sine kunder. Endvidere har Finanstilsynet det som en strategisk indsats, at være med til at sikre en ordentlig finansiel sektor. Det er som led i dette tilsyn, at denne fortolkning udsendes.

Læs den vejledende udtalelse 

 

Senest opdateret 04-07-2022