Ny rapport fra Baselkomitéen om proportionalitet

11-07-2022

Baselkomitéen for banktilsyn har udsendt en rapport om proportionalitet. Rapporten yder praktisk støtte til tilsynsmyndigheder vedrørende implementering af proportionalitet i deres nationale lovgivnings- og tilsynsrammer på en måde, der ikke underminerer den finansielle stabilitet eller sikkerheden for finansielle institutioner.

Overvejelserne er udviklet af Basel Consultative Group (BCG), som er komiteens vigtigste opsøgende gruppe. Overvejelserne bygger på udvalgets tidligere arbejde med proportionalitet, herunder dets redegørelse om proportionalitet og undersøgelser fra 2019 og 2021 om proportionalitetspraksis. Papiret indeholder både overvejelser på højt niveau, der skal vejlede i forholdsmæssig beslutningstagning, og tekniske bilag, der skitserer mere specifikke overvejelser vedrørende forskellige elementer i Basel-rammen.

Overvejelserne er frivillige og ændrer ikke kerneprincipperne for effektivt banktilsyn, Basel Framework eller nogen af udvalgets eksisterende standarder, retningslinjer eller sund praksis.

Finanstilsynet har bidraget til udarbejdelsen af rapporten.

Læs hele rapporten om proportionalitet.

 

Senest opdateret 11-07-2022