Orientering vedr. vilkår og oplysninger om udenretlig tvistbilæggelse i forbrugslånsvirksomheders kreditaftaler

12-07-2022

Finanstilsynet har afsluttet en undersøgelse af forbrugslånsvirksomheders overholdelse af bestemmelserne om ÅOP- og omkostningsloftet i §§ 11 a og 11 b i lov om forbrugslånsvirksomheder.

I forlængelse af undersøgelsen vil Finanstilsynet gerne indskærpe de forbrugerbeskyttende regler om vilkår for opsigelse og ændring af forbrugerkreditaftaler samt regler for angivelse af oplysninger om udenretlig tvistbilæggelse i forbrugerkreditaftaler.

Finanstilsynet har sendt orienteringsbrevet til forbrugslånsvirksomhederne den 11. juli 2022.

Læs orienteringen.

Senest opdateret 12-07-2022