National strategi på hvidvaskområdet

08-07-2022

I dag blev den nationale strategi på hvidvaskområdet offentliggjort af Justitsministeriet. Den er blevet til i et tæt samarbejde mellem en række myndigheder og organisationer på det private område. Strategien sætter retningen for de næste fire års arbejde på hvidvask- og terrorfinansieringsområdet i Danmark.

Finanstilsynet vil som led i strategien i de kommende år ikke mindst fokusere på 

  • at øge muligheden for at anvende ny teknologi på området - både hos os selv og i virksomhederne,
  • at forbedre vores metoder til at vurdere risiciene, såvel i de enkelte virksomheder som i brancherne, 
  • at videreudvikle anvendelsen af vores tilsynsværkstøjer,
  • at videreudvikle vores kommunikation, så vi mere effektivt kan komme ud til de mange virksomheder, vi har under hvidvasktilsyn

I Finanstilsynet er det fem år siden, vi oprettede et dedikeret kontor til indsatsen mod hvidvask og terrorfinansiering. Her arbejder 22 mennesker hver dag med at føre tilsyn med de finansielle virksomheders indsats på området.

Finanstilsynet har deltaget aktivt i udarbejdelsen af strategien og vi ser frem til at arbejde med den i de kommende år. Ikke mindst ser vi frem til at fortsætte arbejdet på dette vigtige område og til samarbejdet med vores kolleger i såvel andre myndigheder som de erhvervslivets organisationer.

Læs hele den nationale strategi

Læs den fulde pressemeddelelse fra Justitsministeriet, Erhvervsministeriet og Skatteministeriet.  

Senest opdateret 08-07-2022