Lavere grænseværdi for indberetning af korte nettopositioner

27-01-2022

Europa-Kommissionen har besluttet at nedsætte grænsen for indberetning af korte nettopositioner permanent. Grænseværdien ændres fra 0,2 pct. til 0,1 pct. af den udstedte aktiekapital og er gældende fra mandag den 31. januar 2022.

Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) og de nationale kompetente myndigheder ønsker et bedre datagrundlag for at vurdere omfanget af korte nettopositioner. Derfor har Europa-Kommissionen efter anbefaling fra ESMA vedtaget en permanent nedsættelse af indberetningsgrænsen.

Nedsættelsen betyder, at virksomheder eller personer med korte nettopositioner i en aktie skal indberette til den relevante kompetente myndighed, hvis den pågældende korte nettoposition er en eksisterende kort nettoposition på eller over 0,1 pct. af den udstedte aktiekapital i det pågældende selskab. Desuden skal der ske indberetning, hvis positionen når, overstiger eller kommer under 0,1 pct. af den udstedte aktiekapital. Dertil skal ændringer i den korte nettoposition indberettes, hvis positionen når, kommer over eller falder under hver 0,1 pct. over den nye grænseværdi på 0,1 pct., dvs. der skal også ske indberetning, hvis f.eks. positionen ændres fra 0,15 pct. af selskabets udstedte aktiekapital til 0,22 pct.

Ændringen gælder for alle korte nettopositioner, herunder både eksisterende og nye positioner, der er på eller over grænseværdien på 0,1 pct. efter, at den nye grænseværdi på 0,1 pct. er trådt i kraft. Eksisterende positioner på eller over grænseværdien på 0,1 pct.  skal indberettes til den relevante kompetente myndighed senest kl. 15.30 den 31. januar 2022. Med hensyn til alle andre nødvendige indberetninger, skal de som hidtil ske til den relevante kompetente myndighed senest kl. 15.30 den følgende handelsdag.

Den permanente nedsættelse sker efter, at ESMA i perioden den 16. marts 2020 til 19. marts 2021 havde besluttet midlertidigt at sænke indberetningsgrænsen til 0,1 pct. i lyset af markedsuroen i forbindelse med COVID-19. Siden den 20. marts 2021 har indberetningsgrænsen været på 0,2 pct. 

Indberetninger til Finanstilsynet

Korte nettopositioner i værdipapirer, der er optaget til handel i Danmark, skal indberettes til Finanstilsynet. Positionerne kan indberettes her.

Hvis du er en udenlandsk virksomhed eller udenlandsk person, som ikke tidligere har indberettet, skal du først oprette dig som bruger. Dette gør du her.

Hvis du har spørgsmål til, hvordan man indberetter en kort nettoposition, eller spørgsmål til hvordan man som udenlandsk virksomhed eller udenlandsk person opretter sig som bruger, kan du finde yderligere informationer her.

Yderligere informationer fra ESMA om den permanent nedsatte grænseværdi kan findes her.

Senest opdateret 27-01-2022