Opdateret information om undtagelsen om accessorisk virksomhed vedrørende råvarederivater m.v.

10-01-2022

Finanstilsynet har opdateret informationen om undtagelsen om accessorisk virksomhed vedrørende råvarederivater m.v. Det sker som følge af ændringer til undtagelsen, der er fastsat i bekendtgørelse nr. 2021 af 8. november 2021

Virksomheder, der som fast erhverv eller på et professionelt grundlag yder eller udfører investeringsservice og -aktiviteter, skal som hovedregel have tilladelse som værdipapirhandlere og være under tilsyn hos Finanstilsynet. 

Juridiske og fysiske personer behøver dog ikke tilladelse, hvis de er omfattet af undtagelsen om accessorisk virksomhed vedrørende råvarederivater m.v. i bekendtgørelse nr. 2021 af 8. november 2021 om hvilke fysiske og juridiske personer, der kan udøve investeringsservice og investeringsaktiviteter uden tilladelse efter lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter eller lov om finansiel virksomhed (undtagelsesbekendtgørelsen).

Finanstilsynet har i lyset af de ændringer, der følger af undtagelsesbekendtgørelsen, opdateret kommunikationen omkring undtagelsen om accessorisk virksomhed vedrørende råvarederivater m.v. 
Ændringerne følger af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2021/338 af 16. februar 2021 (COVID-genopretningspakken) og består i:

  • Fysiske og juridiske personer, der gør brug af undtagelsen, skal ikke længere meddele dette til Finanstilsynet årligt. Personerne skal fortsat på Finanstilsynets begæring indsende redegørelse til Finanstilsynet om anvendelsen af undtagelsen
  • Ændringer til de test, personerne skal udføre til afgørelse af, om de kan gøre brug af undtagelsen. Testene fastsættes fortsat ved delegeret forordning 

Læs mere her: Undtagelser fra MiFID II

 

Senest opdateret 10-01-2022