Ledende medarbejderes indberetning af transaktioner

17-02-2022

En ledende medarbejder og dennes nærtstående skal indberettede transaktioner i henhold til markedsmisbrugsforordningen (MAR) art. 19. Finanstilsynet oplever, at der forsat er mange transaktioner, som indberettes for sent.

Finanstilsynet påser ledende medarbejderes og nærtståendes efterlevelse af reglerne i MAR art. 19.

Personer med ledelsesansvar og personer, der er nært knyttet til dem, skal underrette udstederen eller deltageren på markedet for emissionskvoter og Finanstilsynet om transaktioner, som den ledende medarbejder eller den nærtstående gennemfører for egen regning, jf. art .19, stk. 1.

Formålet med reglerne er at sikre åbenhed om disse transaktioner og dermed forebygge markedsmanipulation, navnlig insiderhandel. Ved manglende efterlevelse af reglerne afgør Finanstilsynet, om der skal gives en tilsynsreaktion. 

Finanstilsynets tilsynsreaktioner bliver offentliggjort men angivelse af virksomhedens navn eller den fysiske persons navn bliver ikke offentliggjort, idet Finanstilsynet offentliggør anonymiseret, at en ledende medarbejder har overtrådt regler. Se offentliggjorte tilsynsreaktioner

Finanstilsynet oplever et øget antal af ledende medarbejdere og nærtstående, som ikke indberetter straks og senest tre dage efter transaktioner, jf. MAR art. 19, stk. 1 og 2. Finanstilsynet opfordrer ledende medarbejdere og nærtstående til at overholder reglerne i MAR art. 19 og indberette rettidigt. 

Du kan få et overblik over reglerne Finanstilsynets hjemmeside.

Senest opdateret 17-02-2022