Undersøgelse af aktietilbagekøbsprogrammer i small cap- og mid cap-segmentet

17-02-2022

Finanstilsynet har undersøgt aktietilbagekøbsprogrammer offentliggjort af udstedere i small cap- og mid cap-segmentet. Undersøgelsen følger op på en undersøgelse af tilbagekøbsprogrammer hos udstedere på C25-indekset, som blev offentliggjort i sommeren 2021.

Finanstilsynet undersøgte i efteråret 2021 aktietilbagekøbsprogrammer offentliggjort af udstedere i mid cap- og small cap-segmentet på Nasdaq Copenhagen i andet halvår af 2020 og første halvår af 2021. Der var i perioden iværksat 14 tilbagekøbsprogrammer efter safe habour-regimet i markeds-misbrugsforordningen.

Finanstilsynet opfordrer fortsat til, at udstederne afsætter tid og ressourcer til at sikre overensstemmelse mellem aktietilbagekøbsprogrammerne og safe habour-regimet. Baseret på erfaringerne med eksekveringen af et aktietilbagekøbsprogram er en tæt dialog mellem udsteder og udsteders finansielle formidler nødvendig. Udstederne skal desuden være opmærksomme på, at det ikke er muligt at være omfattet af safe habour-regimet uden at iagttage handelsbegrænsninger, ligesom de heller ikke kan angive en pris på forhånd. 

Gennemgangen af tilbagekøbsprogrammerne i small cap og mid cap viste, at de fleste programmer var behæftet med overtrædelser, som ekskluderer dem fra safe harbour-regimet. 

Der er for de fleste udstedere tale om få handler med overtrædelser af kursreglerne ud af deres samlede antal handler under tilbagekøbsprogrammet. Temaundersøgelsen viste, at i størstedelen af tilfældene, hvor kursreglerne var overtrådt, fandtes overtrædelsen allerede på ordreindlæggelsestidspunktet. De typiske fejl svarede til de fejl, som kan læses i Finanstilsynets temaundersøgelse om tilbagekøbsprogrammer i C25-selskaber, som blev offentliggjort i sommeren 2021. Fejlene kan desuden kategoriseres som fejl i algoritmer eller manuelle fejl. Finanstilsynet har den opfattelse, at både udstederne og deres managere er bekendt med disse fejl og har adresseret dem.  

Senest opdateret 17-02-2022