Temaundersøgelse om kreditinstitutters implementering af krav om NPE-bagstopper

01-12-2022

Finanstilsynet har gennemført en temaundersøgelse, der har til formål at klarlægge implementering og overholdelse af krav om minimumsdækning af tab for nødlidende eksponeringer.

Fra april 2019 har EU været underlagt krav om minimumsdækning af tab for nødlidende eksponeringer (NPE-bagstopper), jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/630 af 17. april 2019 om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013, for så vidt angår krav til minimumsdækning af tab for misligholdte eksponeringer. Reglerne har haft effekt på kapitalfradrag i kreditinstitutterne fra april 2021. Formålet med reglerne er at sikre et mere modstandsdygtigt finansielt system ved at tilskynde institutterne til at afvikle nødlidende eksponeringer.

Finanstilsynet har undersøgt implementering af kravene i flere institutter. Undersøgelsen skulle bl.a. bidrage til større indsigt i, hvordan reglerne bør implementeres og håndteres.

Undersøgelsen viser et behov for præcisering af principperne for opgørelse af NPE-bagstopperen. Reglerne er forholdsvis nye, og af samme årsag har undersøgelsen ikke ført til egentlige tilsynsmæssige reaktioner.

Undersøgelsen blev gennemført i slutningen af 2021 og starten af 2022.

Læs rapporten.

Senest opdateret 01-12-2022