Orienteringsbrev for regnskabsaflæggelse 2022

22-12-2022

Dette brev orienterer først og fremmest om forhold, som kreditinstitutterne m.fl. skal være opmærksomme på ved aflæggelse af årsrapporten for 2022.

 

Emnerne er bl.a.: 

  • anvendelse af IFRS 9 og de forenelige danske regnskabsregler, især nedskrivninger i lyset af konjunkturerne samt ledelsesmæssige skøn
  • fokusområder for regnskabskontrollen i 2023 (kontrol af årsrapporterne for 2022)
  • kapitalgrundlag for kreditinstitutter omfattet af kapitalkrav i CRR
  • privatkunders afvikling af boligfinansiering.

Læs hele orienteringsbrevet 

 

 

Senest opdateret 22-12-2022