Observationer ved inspektioner af finansiering af køb af ejer- og fritidsboliger

05-12-2022

Finanstilsynet gennemførte i 2020 – 2022 inspektioner af alle store og en række mindre og mellemstore pengeinstitutters bevillinger til kunders køb af ejer- og fritidsboliger. Inspektionerne blev iværksat i lyset af en længere periode med historisk lave renter og stigende boligpriser.

Der kom supplerende regler og vejledninger for penge- og realkreditinstitutters boligfinansiering i januar 2016 (om vækstområder) og januar 2018 (om risikable lån). Formålet med dem er at begrænse risikoen for kunder og institutter i forbindelse med fald i boligpriserne. Finanstilsynet vurderer på baggrund af bl.a. inspektionerne, at regler og vejledninger har bidraget til det.

Der er dog fortsat pengeinstitutter, som har bevilget boliglån til kunder, der ikke har en tilstrækkeligt robust økonomi, da de har svage formueforhold, eller deres rådighedsbeløb er for lille.

Nogle institutter har også i for vidt omfang givet såkaldt risikable lån, der er variabelt forrentede lån til kunder med høj gældsfaktor og ret høj belåningsgrad, eller de har ikke i tilstrækkeligt omfang taget højde for de forhøjede risici ved boliger i vækstområder.

Inspektionerne viste også mange fejl i institutters beslutningsgrundlag og mangelfulde interne kontroller eller mangelfulde tiltag i lyset af kontrolresultaterne.

Risikoen for kunden og instituttet er i disse tilfælde for høj, og institutterne lever ikke op til regler og vejledninger om boliglån. Det viste inspektioner i 2020 - 2022 af alle store og nogle mindre og mellemstore pengeinstitutters bevillinger til kunders køb af ejer- og fritidsboliger. Inspektionerne viste for nogle institutter også betydelige fejl i deres indberetninger af boliglån til kreditregisteret eller i deres indberetninger til Finanstilsynet af risikable lån.

Finanstilsynet har derfor givet en række påbud til pengeinstitutterne.

Læs hele orienteringsbrevet.

Bilag til orienteringsbrevet.

Senest opdateret 05-12-2022