Yderligere fortolkningsbidrag fra EU-Kommissionen om taksonomiforordningen

22-12-2022

EU-Kommissionen har den 19. december 2022 offentliggjort et udkast til meddelelse om fortolkning og implementering af den delegerede forordning til artikel 8 i taksonomiforordningen. Udkast til meddelelsen har til formål at give de omfattede ikke-finansielle virksomheder yderligere vejledning i forhold til deres rapportering, herunder for regnskabsåret 2022. Finanstilsynet vurderer, at udkastet til meddelelse også kan bidrage til de omfattede finansielle virksomheders rapportering. 
 
Derudover har EU-Kommissionen den 19. december 2022 offentliggjort et udkast til meddelelse om fortolkning og implementering af den delegerede forordning med de tekniske screeningskriterier for de to klimamål i taksonomiforordningen, som er relevant for både de omfattede finansielle og ikke-finansielle virksomheder. 
 
EU-Kommissionens udkast til meddelelser kan læses her og her
 
Finanstilsynet henleder også opmærksomheden på vores offentliggjorte sektornyhed om rapportering i henhold til artikel 8 i taksonomiforordningen, som kan læses her.

 

Senest opdateret 22-12-2022