DORA forordningen er endeligt vedtaget

01-12-2022

Med Rådets vedtagelse af DORA forordningen og følgedirektivet d. 28. november er DORA lovpakken endeligt vedtaget.

I de kommende uger skal retsakterne gøres klar til publicering i EU-tidende (Official Journal of the European Union). Publiceringen af forordningen og direktivet ventes at finde sted i januar 2023. Reglerne træder i kraft 20 dage efter publiceringen.

Europaparlamentet vedtog forordningen d. 10. november.

Læs mere om DORA.

Senest opdateret 01-12-2022