EU-Kommissionen har vedtaget en delegeret forordning, der forventes at udsætte overgangsperioden for crowdfundingtjenester

08-08-2022

EU-kommissionen vedtog den 12. juli 2022 en delegeret forordning, som forlænger overgangsperioden i crowdfundingforordningen med 12 måneder. Overgangsperioden gælder for selskaber, som har udbudt crowdfundingtjenester forud for den 10. november 2021. Disse selskaber skal efter forlængelsen have tilladelse fra Finanstilsynet til at udbyde crowdfundingtjenester under crowdfundingforordningen senest den 10. november 2023. Den delegerede forordning træder i kraft, såfremt hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har indsigelser.

Mulig forlængelse af overgangsperioden

Crowdfundingforordningen indeholder i art. 48, stk. 1 en overgangsperiode, som kan benyttes af virksomheder, der har udbudt crowdfundingtjenester forud for den 10. november 2021. Disse crowdfundingtjenesteudbydere kan i overensstemmelse med national ret forsætte udbuddet af crowdfundingtjenester, der er omfattet af forordningens anvendelsesområde, uden særskilt tilladelse frem til 10. november 2022.

EU-Kommissionen har nu vedtaget en delegeret forordning, der udskyder tidspunktet for overgangsperiodens udløb til den 10. november 2023.

Den delegerede forordning træder først i kraft 3 måneder efter vedtagelsen, såfremt hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har indsigelser, eller på det tidspunkt, hvor både Europa-Parlamentet og Rådet har meddelt, at de ikke har indsigelser.

Ansøgningsfrist

Finanstilsynets sagsbehandlingstid er tre måneder fra modtagelsen af en fuldstændig ansøgning.

Da den delegerede forordning endnu ikke er trådt i kraft, betyder det, at Finanstilsynet fortsat skal have modtaget en fuldstændig ansøgning fra virksomheden senest den 10. august 2022, hvis virksomheden skal være sikker på at opnå tilladelse inden den 10. november 2022. Det bemærkes hertil, at der kan være et vist tilbageløb, hvis Finanstilsynet vurderer, at en modtaget ansøgning ikke er fuldstændig. Fristen på tre måneder løber således først fra det tidspunkt, hvor Finanstilsynet har modtaget alt materiale og vurderet, at der foreligger en fuldstændig ansøgning.

Finanstilsynet opfordrer eksisterende crowdfunding-platforme til at søge om tilladelse forud for udløbet af overgangsperioden, uanset om dette tidspunkt måtte blive forlænget med 12 måneder.

Konsekvenser af manglende tilladelse 

Crowdfundingtjenesteudbydere som på tidspunktet for overgangsperiodens udløb ikke har modtaget en tilladelse, skal indstille deres udbud af crowdfundingtjenester indtil en eventuelt tilladelse er modtaget. Ved indstilling af udbud af crowdfundingtjenester forstås, at en crowdfundingtjenesteudbyder, fsva. låne- og investeringsbaseret crowdfunding, ikke længere kan tilbyde muligheden for at matche investorers og projektejeres finansieringsinteresse ved anvendelse af crowdfundingtjenesteudbyderens platform.

Forvaltningen af crowdfundingtjenesteudbyderens eksisterende kontrakter, herunder opkrævning og overførsel af tilgodehavender og udbud af tjenester vedrørende opbevaring af aktiver kan dog fortsætte efter almindelig dansk ret og uafhængigt af bestemmelserne i crowdfundingforordningen.

 

Senest opdateret 08-08-2022